ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Με συνεργασία κοινωνιολόγου ή ψυχολόγου, εκτελούνται ποιοτικές έρευνες, με θέμα τόσο την χρήση καταναλωτικών αγαθών όσο και την αξιολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών. Η ποιοτική έρευνα, πραγματοποιείται με «φιλική» συζήτηση, μέσα από έναν κύκλο συναντήσεων, στον οποίο υπάρχει ομαλή παράθεση απόψεων όλων των ομιλητών για θέματα της καθημερινής τους ζωής και ειδικότερα για την αγοραστική τους συνήθεια και τις απόψεις τους γύρω από το εξεταζόμενο θέμα.

 

αρχική σελίδα υπηρεσιών